Ползи от спининг тренировките

Публикувано от Лидия Костова 12/02/2013 0 Коментари Тренировки,

Какво е Спининг тренировката и каква е ползата от нея


 Спининг тренировката  е най-популярната групова тренировка върху  стационарни колелета. Не само защото е несравнима по начина, по който реализира фитнес целите на спортуващите, но и защото движенията, които се използват са лесни и достъпни за изпълнение. Мотивацията от треньора, както и страхотната музика карат краката на трениращите сами са се движат, и така неусетно, с много положителни емоции да постигнат мечтаната за всеки форма!

спининг

Спининг тренировката е изградена на основите на  изцяло естествени движения, изпълнявани върху реално колело. Има три позиции на ръцете и пет движения на тялото – каране седнал, каране прав, катерене седнал, катерене прав и подскоци. Всяко от тези движения имитира техниката, използвана в карането на колело на открито.Това от своя страна включва  безопасността, биомеханичната ефикасност, кинезиологията и анатомията на движенията.

Безопасност и компоненти на Спининг тренировката


Безопасността е в основата на спининг тренировката.  За да се определи дали едно движение е безопасно в спининг класовете се запитайте следното: дали движението е ефикасно и безопасно; движението има ли физиологична функция или просто е направено с цел хореография; може  ли движението да се изпълнява върху реално колело; рискът превишава ли ползите.

Умствената тренировка и визуализацията са едни от основните компоненти на  спининг тренировката. Връзката ум-тяло усилва ефекта от тренировката особено ако се използва метода за визуализация  на определено движение.  Визуализацията използва образи, дишане, определени точки върху които да се съсредоточи трениращия, като по този начин се цели по-пълно разбиране на това как мисълта повлиява качеството при изпълнение на конкретно движение. Този подход позволява на трениращите да засилят ефекта от тренировката и да достигнат по-бързо целите си.

Дълбокото, диафрагмално дишане е  начин за усилване на  ефекта от тренировката. Визуализацията е мощно средство за подпомагане на този вид дишане. Дълбокото дишане, с вдишване през носа и издишване през устата изисква дълбоко, коремно дишане, а то от своя страна активира белодробните основи. Гръдното дишане от своя страна е по-малко ефикасно и изисква по-голяма пулсова честота. Запомнете -  тялото следва ума! Ако контролираме ума, той от своя страна няма  да позволи дишането да стане повърхностно и неефикасно.

Обучението от спининг инструктора цели да мотивира трениращите. Основната му задача е да направлява правилната връзка между ума и тялото с цел по-бързо постигане на поставените цели. Един  от най-добрите начини е когато треньорът слиза от колелото и поправя трениращите, чрез корекция на позата, натоварването или интензивността на изпълнение.

Скоростта, с която се въртят педалите е основен начин, чрез който се ръководят трениращите по време на един Спининг клас. Оптималната скорост на въртене осигурява безопасност и ефективност на тернировката. Тази скорост е предварително определена и съобразена с конкретните цели на тренировката. Един от начините за задаване на оптимална скорост на трениращите е чрез проверка на каданса. Запомнете, че съпротивлението на педалите и каданса могат и трябва да бъдат съобразени с индивидуалните тренировъчни цели на спортуващите! 40-минутната  спининг тренировка е създадена с цел да бъде повтарянa периодично от трениращите. Всяка тренировка има специфична цел и тя трябва много вниматено да бъде добре организирана по отношение на  времетраене и степен на натоварване.

 

Напишете вашия коментар