Кое прави ябълките толкова полезни

Публикувано от Лидия Костова 05/02/2013 0 Коментари Хранене,
Всеки знае колко е полезно да се консумират плодове, особено пресни и сурови. Може би най – полезният плод, който наистина може да Ви помогне да бъдете по – здрави е ябълката. Ябълките съдържат много полезни вещества, като някой от тях имат силно антиалергично действие, други са анти-канцерогенни, противовъзпалителни и анти-вирусни. Изследванията показват, че яденето на пресни ябълки осигурява огромно количество антиоксиданти и витамин С.

ябълки полезностКакво прави ябълките толкова полезни?


Те съ­дър­жат мно­го ви­та­мин С, ви­та­ми­ни от гру­па­та В, ви­та­мин РР, кой­то лес­но се спра­вя с умо­ра­та, деп­ре­си­я­та, раз­д­раз­ни­тел­ност­та и без­съ­ни­е­то. Ябъл­ки­те съ­дър­жат мно­го ка­лий - най-важ­ни­ят еле­мент, не­об­хо­дим на сър­це­то и кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве, как­то и маг­не­зий - той пък нор­ма­ли­зи­ра об­мя­на­та на ве­щес­т­ва­та, пре­мах­ва стре­са и ук­реп­ва кос­ти­те. И не на пос­лед­но мяс­то, съ­дър­жа­ни­е­то на же­ля­зо в то­зи есе­нен плод вли­яе по­ло­жи­тел­но на нер­в­на­та сис­те­ма, по­доб­ря­ва със­та­ва на кръв­та, как­то и па­мет­та. Ня­ма да под­ми­нем и ро­ля­та на ор­га­нич­ни­те ки­се­ли­ни, ко­и­то пре­дот­в­ра­тя­ват про­це­си­те на фер­мен­та­ция в чер­ва­та и спо­ма­гат за от­с­лаб­ва­не.

А как­во да ка­жем за съ­е­ди­ни­тел­на­та тъ­кан - тя ви­на­ги е по­лез­на за здра­ве­то. Ко­жа­та на ябъл­ка­та се със­тои ос­нов­но от съ­е­ди­ни­тел­на тъ­кан, ко­я­то мно­го доб­ре из­чис­т­ва чер­ва­та. Тя съ­дър­жа пек­тин, кой­то на­ма­ля­ва ни­во­то на вред­ния хо­лес­те­рол. Ме­ка­та част се със­тои от по­лез­ни въг­ле­хид­ра­ти и прак­ти­чес­ки не съ­дър­жа бел­тъ­чи­ни и маз­ни­ни. Бли­зо до сър­це­ви­на­та на пло­да има фи­тон­ци­ди - то­ва са ан­ти­мик­роб­ни ве­щес­т­ва, по­доб­ря­ва­щи иму­ни­те­та. Смя­та се, че ябъл­ко­ви­те сем­ки съ­дър­жат мно­го йод.

Ползи за вашето здраве, от консумацията на ябълки


Консумацията на ябълки стимулира производството на слюнка и така се намалява гниенето на зъбите, чрез понижаване на бактериите в устата, а пиенето на ябълков сок държи болестта далеч от хората. Веществата в този сок се борят активно срещу последиците от остаряването върху мозъка. Ябълките са  богати на фибри и  могат да се окажат голяма преграда  заболяването паркинсон, което се дължи на разрушаването на нервните клетки в мозъка. Тази защита се дължи на антиоксидантите, които се борят срещу свободните радикали.

Ябълките също така са  богати на флавонол, благодарение на което  намаляват риска от развитието на рак на панкреаса. Кората на ябълката има свойството да обръща растежа на раковите клетки в обратна посока, особено тези в черния дроб, дебелото черво и гърдите. Жените, които ядат поне по една ябълка на ден понижават с 28% риска да развият диабет тип 2. Този плод съдържа разтворими влакнини, които са ключът към стабилизиране на кръвната захар.

Фибрите в ябълките се свързват с мазнините в червата, което води до по-ниски нива на холестерола. Заради по-ниският холестерол, във вените не се натрупва плака, като по този начин сърцето изтласква кръвта към тялото много по-лесно. Избягват се и рисковете от високо кръвно, инфаркти и инсулти. Камъните  в жлъчката също се дължат на високия холестерол. Те се получават най-вече при хората със затлъстяване. За да се предпази човек от тях, ключов фактор за това е стартирането на диета богата на фибри.

Фибрите в ябълките подобряват работата на стомашно – чревната система и по този начин се избягват  състояния на запек, както и на диария. Неутрализира се „синдромът на раздразненото черво“ - този синдром се характеризира с коремни болки и подуване. За да се предпази човек от него е необходимо да стои далеч от млечните и мазните храни, а в същото време да консумира много ябълки.

Ябълките имат много малко калории, но консумацията им бързо засища. Това е предпоставка за бързо отслабване. Също така ябълките осигуряват детоксикация на черният дроб – токсини се съдържат в много от храните и напитките. Задачата на черният дроб е да прочиства организма от тях. Ябълките от своя страна чисти дроба от натрупаните в него отровни вещества. Не можем да не изтъкнем факта, че ябълките стимулират имунната система – червените ябълки съдържат кверцетин, който подсилва имунитета.

 

Напишете вашия коментар